Mira

Catalunya és un país europeu de la Mediterrània occidental. Esta situat a la costa nord-est de la Península Ibèrica, limitant al nord amb Andorra i França, a l'oest i al sud amb Espanya i a l'est amb el mar Mediterrani. Té més de 7 milions de habitants i el seu idioma és el català.

Catalunya va ser una possessió de l'imperi Romà que va passar a mans dels gods i els alans el segle V. Els musulmans la van conquerir el 712, però en van ser expulsats amb el suport de Carlemany. Amb el temps, els comtes francs van convertir Catalunya en un domini independent i es van confederar el 1137 amb la Corona d'Aragó. La Corona d'Aragó es va unir a la Corona de Castellà el 1476, no obstant Catalunya va conservar les seves institucions autònomes de govern fins a l'acabament de la Guerra de Successió Espanyola el 1714 en que Felip V la va envair. Des de llavors, les forces invasores l'han mantingut sotmesa a Espanya, privant-la dels seus drets d’independència.

En aquesta Web pots veure moltes imatges del meu petit país, selecciona el contingut que vulguis veure, en el menú superior..

Catalonia is a European country in the western Mediterranean . It is located on the northeast coast of the Iberian Peninsula , bordering France and Andorra to the north , west and south east Spain and the Mediterranean Sea . He has over 7 million inhabitants and their language is Catalan.

Catalonia was a possession of the Roman Empire which fell into the hands of the Goths and Alans in the fifth century Muslims conquered the 712 , but were driven with the support of Charlemagne . Over time, the Frankish counts Catalonia became an independent dominion in 1137 and were confederate with the Crown of Aragon . The Crown of Aragon joined the Spanish Crown in 1476 , but retained its institutions Catalonia autonomous government until the end of the War of the Spanish Succession in 1714 when Philip V invaded . Since then, the invading forces have remained subject to Spain , depriving them of their rights and independence, and subjecting the systematic plundering it .

On this site you can see many pictures of my little country, select the content you want to see, in the top menu.

Cataluña es un país europeo del Mediterráneo occidental. Está situado en la costa noreste de la Península Ibérica , limitando al norte con Andorra y Francia , al oeste y al sur con España y al este con el mar Mediterráneo . Tiene más de 7 millones de habitantes y su idioma es el catalán.

Cataluña fue una posesión del Imperio Romano que pasó a manos de los godos y los alanos el siglo V. Los musulmanes la conquistaron el 712 , pero fueron expulsados ​​con el apoyo de Carlomagno . Con el tiempo , los condes francos convertieron Cataluña en un dominio independiente y se confederó en 1137 con la Corona de Aragón . La Corona de Aragón se unió a la Corona de Castilla en 1476 , no obstante Cataluña conservó sus instituciones autónomas de gobierno hasta el final de la Guerra de Sucesión Española en 1714 en que Felipe V la invadió . Desde entonces, las fuerzas invasoras la han mantenido sometida a España , privándola de sus derechos e independencia.

En esta Web puedes ver muchas imágenes de mi pequeño país, selecciona el contenido que quieras ver, en el menu superior.

  • bandera_catalana
  • bandera_anglesa
  • bandera_espanya